Herken je dit?

Verbaal agressief gedrag, schelden, slaan, uit je dak gaan, ontploffen, leeglopen, handtastelijk worden, gemeen of hatelijk gedrag, doodzwijgen, heel dominant gedrag, dreigen en dwingen, vechtrelaties, passief-agressief gedrag, moeite met autoriteiten, niet kunnen stoppen met haat en jaloezie, sterk controlerend gedrag.

Als je (delen van) het bovenstaande herkent in je gedrag naar je partner, is de boosheidstraining prima geschikt voor jou.

Training voor wie

Deze driedaagse online boosheidstraining is ontwikkeld voor diegenen die meer zicht en grip willen krijgen op hun boze/agressieve gedrag en dat met anderen die met vergelijkbare problemen worstelen, willen doorwerken.

De groepssetting biedt toegevoegde waarde; je leert van anderen én kunt jezelf spiegelen aan de verhalen die je hoort en de problemen die besproken worden.

Ook ervaar je direct hoe anderen op je reageren en wat de gevolgen van je gedrag zijn. Theorie is belangrijk maar ervaring en inzicht zijn dat nog meer.

Na afloop

Na afloop heb je beter zicht op je eigen boosheid/agressie, wanneer en waarom je boos wordt, en ook wat je anders kunt doen in gelijksoortige situaties. Je bent vaardiger in het neerzetten van zachter en positiever gedrag, en kunt makkelijker loskomen van je negatieve gedrag.

Onderwerpen

We kijken onder meer naar wat de kern is van ieders boze/agressieve gedrag, hoe het getriggered wordt en hoe het is ontstaan. Daarnaast komt het volgende aan bod:

- Groepsdynamiek
- Context en triggers
- Relatie stress en agressie
- Persoonlijke thematiek
- Communicatie en interactie
- Omgaan met stress en spanning
- Veiligheid en overlevingsstrategieën
- Traumata (pesten, buitensluiting, overig)
- Autoriteitsproblemen & vechtrelaties
- Omgaan met emoties
- Omgaan met afwijzing en angst
- Impulscontrole
- Geweldloos communiceren
- Time-out procedures

Praktische informatie

Het is een stevige training met meerdere lagen waarbij de aanpak én persoonlijk én groepsgericht is.

De werkvorm is een mix van counseling, therapie en groepswerk. Uiteraard besteden we ook aandacht aan de theorie achter de praktijk.

Uw begeleider is Peter Spelbos. Een groep telt acht of negen deelnemers. Aanmelding bij voorkeur per mail; later volgt dan een kort intakegesprek per Skype of Zoom.

De training in het kort

Duur

6 maal 3 uur in een maand.

Deelnemers

Acht of negen personen.

Lokatie

Online training

Tarieven

Data

Meer over boosheid en agressie

Als je meer wilt weten over boosheid en agressie en begeleiding op dat vlak, kijk dan op onze site over agressie en zo, www.agressie-idee.nl: Wat is agressie - Agressie aspecten - Boosheid & woede - Oorzaken van agressie - De omstandigheden - Er niet bij kunnen - Agressie theorieën - Vechten of vluchten - Grip op je agressie - Agressieregulatie - Documentatie - Agressietherapie

Volgende pagina

Cursus Persoonlijk Leiderschap

Training

Overzicht trainingen - Assertief Connecten - Boosheidstraining - Cursus Persoonlijk Leiderschap

Menu

Home - Info over relaties - Relatietest - Begeleiding - Training - IDEE - Contact & zo